Privacy

Belangrijke info over ons privacybeleid.

Privacybeleid van Kaarsenwebshop 't Wassenhuys, eigenaar van https://www.wassenhuys.nl

De bescherming van je gegevens is absoluut belangrijk voor ons. Als gebruiker van wassenhuys.nl kun je ervan uitgaan dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Wij gebruiken je gegevens om je bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming en nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking stellen aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaruit voortvloeiende dienstverlening van 't Wassenhuys. De ingangsdatum van ons vernieuwde privacy beleid en voorwaarden is 25-05-2018. Met het publiceren vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

In ons privacybeleid beschrijven wij welke van jouw gegevens wij verzamelen, waar wij deze gegevens voor gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wassenhuys.nl gebruikt de verzamelde gegevens om je de volgende diensten te leveren:

•Wij gebruiken je gegevens alleen voor het doel waarmee jij ze met ons hebt gedeeld.

•Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren.

•Als je een bestelling plaats met betaling via AfterPay hebben wij conform de voorwaarden van AfterPay ook jouw geboortedatum en geslacht nodig om je bestelling uit te kunnen voeren. Voor bedrijven ook het KvK nummer.

•Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de status van je bestelling en voor het beantwoorden van je vragen en verzoeken.

•Om het winkelen bij wassenhuys.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

•Als je bij wassenhuys.nl een bestelling plaatst kun je ,indien gewenst, je gegevens op de Secure Server van Santu laten bewaren. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens bewaard worden, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

•Wassenhuys.nl maakt geen gebruik van e-mail marketing en zal je gegevens niet voor (gerichte) marketing gebruiken. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor jouw expliciete toestemming.

•Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

•Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijv. uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Wassenhuys.nl verkoopt je gegevens niet

Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen wij je gegevens. Voor klachten hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar die ingaat op de dag dat wij uw klacht behandelen. Gegevens over jouw bestellingen en facturen bewaren we 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen.

Shopfactory

Onze website is ontwikkeld met software van Shopfactory. Persoonsgegevens die je deelt bij het plaatsen van je bestelling worden met deze partij gedeeld. Shopfactory heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopfactory is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopfactory maakt gebruik van sessie en winkelwagen cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopfactory behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopfactory houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, je gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Veilig winkelen

Het afreken- en bestelproces van onze webshop is beveiligd door een fraude protectie systeem die veilige verzending van uw gegevens verzekert. Door op "Veilig bestellen" te klikken, word je verbonden met het beveiligde systeem van Santu Secured. Pas als je klikt op de button `verstuur order` worden de bestelgegevens aan ons verzonden. Een veiligheidskenmerk zijn de slotjes aan weerszijden van deze knop. Al jouw persoonlijke- en betaalgegevens voer je in op de beveiligde pagina´s van Santu Secured waar gebruik wordt gemaakt van een zeer hoge SSL encryptie om jouw data te beschermen. Zodra je betaling voor je order is goedgekeurd, worden al je betaalgegevens automatisch van onze beveiligde server verwijderd. Voor jouw betalingen geldt hetzelfde. Deze vinden plaats in de vertrouwde en beschermde omgeving van je eigen bank. Wij maken hiervoor gebruik van betaalproviders Sisow en Paypal om je betaling veilig te verwerken. Bij Payment Providers kun je meer lezen.

Verzending en logistiek

Het is onze taak om er voor te zorgen dat jij jouw bestelde artikelen ontvangt en op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de zending. Hiervoor werken wij samen met diverse logistieke partners met wie wij de door jouw verstrekte persoonsgegevens delen. Zij en mogelijk door hen in te schakelen onderaannemers, gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Payment Providers

Voor het afhandelen van geautomatiseerde betalingen bij wassenhuys.nl maken wij gebruik van het platform Sisow voor betalingen via Ideal en AfterPay en van het Platform PayPal. Sisow verwerkt je naam, adres,woonplaats en bankrekeningnummer. Bij betaling achteraf met AfterPay wordt aanvullend ook je geboortedatum en geslacht verwerkt. Bij een zakelijke bestelling ook nog KvK nummer. Paypal verwerkt je naam, adres,woonplaats en bankrekeningnummer of credit card nummer.

Zowel Sisow als PayPal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Men behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken ter verbetering van hun dienstverlening en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Sisow en PayPal waarvoor zij derden inschakelen. Sisow en PayPal bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen sturen wij je alleen afschriften en kopieën van je gegevens naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij je gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om zonder opgave van reden de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek tot inzage doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvang je een reactie op dit verzoek. Als wij je verzoek inwilligen sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Wij kunnen je om een geldige kopie van je identificatie vragen.

Rectificatie recht

Indien gegevens die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn niet correct zijn kun je wassenhuys.nl altijd vragen deze te aan te passen. Je kunt een verzoek tot aanpassing doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvang je een reactie op je verzoek. Als wij je verzoek inwilligen sturen wij naar het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat je gegevens zijn aangepast.

Beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvang je een reactie op je verzoek. Als wij je verzoek inwilligen sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jouw nader order niet langer worden verwerkt.

Overdraagbaarheid recht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt je een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van 't Wassenhuys. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Shopfactory en Santu gebruiken alleen sessie en winkelwagen cookies. Hiermee wordt technische informatie verzameld met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Om onze webshop gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies die via onze website door Google worden geplaatst als onderdeel van hun Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben hen niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Lees meer over Google’s privacybeleid

Bezoek je onze website, dan gaan wij ervan uit dat je dit hebt begrepen en dat je in stemt met deze cookies. Onder aan deze pagina vind je de mogelijkheid tot afmelden voor cookies. De meeste browsers accepteren cookies automatisch maar je kunt uw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij wassenhuys.nl geen cookies ontvangt.

Vragen

Indien je nog vragen mocht hebben over ons privacybeleid of een verzoek willen indienen kun je contact opnemen met S. Brugman. Zij helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen of verwijderen.