privacybeleid Kaarsen webshop wassenhuys.nl

Privacy

belangrijke info over ons privacybeleid

Privacybeleid van Kaarsenwebshop 't Wassenhuys, eigenaar van https://www.wassenhuys.nl

De bescherming van uw gegevens is absoluut belangrijk voor ons. Als gebruiker van  wassenhuys.nl kunt u ervan uitgaan dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming en nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking stellen aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaruit voortvloeiende dienstverlening van 't Wassenhuys.  De ingangsdatum van ons vernieuwde privacy beleid en voorwaarden is 25-05-2018. Met het publiceren vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.  

In ons privacybeleid beschrijven wij welke van uw gegevens wij verzamelen, waar wij deze gegevens voor gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 Wassenhuys.nl gebruikt de verzamelde gegevens om u de volgende diensten te leveren:

  • Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons hebt gedeeld. 

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren. 

  • Als u een bestelling plaats met betaling via AfterPay hebben wij conform de voorwaarden van AfterPay ook uw geboortedatum en geslacht nodig om uw bestelling  uit te kunnen voeren. Voor bedrijven ook het KvK nummer. 

  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de status van uw bestelling en voor het beantwoorden van uw vragen en verzoeken.

  • Om het winkelen bij wassenhuys.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.  

  • Als u bij ´t wassenhuys.nl een bestelling plaatst kunt u, indien gewenst, uw gegevens op de Secure Server van Santu laten bewaren. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens bewaard worden, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

  • Wassenhuys.nl maakt geen gebruik van e-mail marketing en zal uw gegevens niet voor (gerichte) marketing gebruiken. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor uw expliciete toestemming.

  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

  • Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijv. uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Wassenhuys.nl verkoopt uw gegevens niet

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen wij uw gegevens. Voor klachten hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar die ingaat op de dag dat wij uw klacht behandelen. Uw gegevens over bestellingen en facturen bewaren we 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen.

Shopfactory
Onze website is ontwikkeld met software van Shopfactory.  Persoonsgegevens die u deelt bij het plaatsen van uw bestelling worden met deze partij gedeeld. Shopfactory heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopfactory is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopfactory maakt gebruik van sessie en winkelwagen cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopfactory behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopfactory houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Veilig winkelen

Het afreken- en bestelproces van onze webshop is beveiligd door een fraude protectie systeem die veilige verzending van uw gegevens verzekert. Door op "Veilig bestellen" te klikken, wordt u verbonden met het beveiligde systeem van Santu Secured. Pas als u klikt op de button `verstuur order` worden de bestelgegevens aan ons verzonden. Een veiligheidskenmerk zijn de slotjes aan weerszijden van deze knop. Al uw persoonlijke- en betaalgegevens voert u in op de beveiligde pagina´s van Santu Secured waar gebruik wordt gemaakt van een zeer hoge SSL encryptie om uw data te beschermen. Zodra uw betaling voor uw order is goedgekeurd, worden al uw betaalgegevens automatisch van onze beveiligde server verwijderd. Voor uw betalingen geldt hetzelfde. Deze vinden plaats in de vertrouwde en beschermde omgeving van uw eigen bank. Wij maken hiervoor gebruik van betaalproviders Sisow en Paypal om uw betaling veilig te verwerken. Bij Payment Providers kunt u meer lezen.

Verzending en logistiek

Het is onze taak om er voor te zorgen dat u de door u bestelde artikelen ontvangt en op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de zending. Hiervoor werken wij samen met diverse logistieke partners met wie wij de door u verstrekte persoonsgegevens delen. Zij en mogelijk door hen in te schakelen onderaannemers, gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Payment Providers

Voor het afhandelen van geautomatiseerde betalingen bij wassenhuys.nl maken wij gebruik van het platform Sisow voor betalingen via Ideal en AfterPay en van het Platform PayPal. Sisow verwerkt uw naam, adres,woonplaats en bankrekeningnummer. Bij betaling achteraf met AfterPay wordt aanvullend ook uw geboortedatum en geslacht verwerkt. Bij een zakelijke bestelling ook nog uw KvK nummer. Paypal verwerkt uw uw naam, adres,woonplaats en bankrekeningnummer of credit card nummer.

Zowel Sisow als PayPal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Men behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken ter verbetering van hun dienstverlening en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Sisow en PayPal waarvoor zij derden inschakelen. Sisow en PayPal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen sturen wij u alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u uw gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij vragen om u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om zonder opgave van reden de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek tot inzage doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken.  Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op dit verzoek. Als wij uw verzoek inwilligen sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Wij kunnen u om een geldige kopie van uw identificatie vragen.

Rectificatie recht

Indien gegevens die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn niet correct zijn kunt u 't Wassenhuys altijd vragen deze te aan te passen. U kunt een verzoek tot aanpassing doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als wij uw verzoek inwilligen sturen wij naar het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat uw gegevens zijn aangepast.

Beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als wij uw verzoek inwilligen sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot uw nader order niet langer worden verwerkt. 

Overdraagbaarheid recht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van 't Wassenhuys. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Shopfactory en Santu gebruiken alleen sessie en winkelwagen cookies. Hiermee wordt technische informatie verzameld met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Om onze webshop gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies die via onze website door Google worden geplaatst als onderdeel van hun Analytics dienst.  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben hen niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.  Lees meer over Google’s privacybeleid

Bezoekt u onze website, dan gaan wij ervan uit dat u dit heeft begrepen en dat u in stemt met deze cookies. Onder aan deze pagina vindt u de mogelijkheid tot afmelden voor cookies. De meeste browsers accepteren cookies automatisch maar u kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij wassenhuys.nl geen cookies ontvangt.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over ons privacybeleid of een verzoek willen indienen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Brugman. Zij helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen of verwijderen.